Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 17 november 2010

Sammanhang är Viktigt i Bibeltolkning

Petrus Andra Brev 3:9
Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Många använder denna vers som argument mot att Gud förutbestämt och utvalt några som ska bli frälsta, och inte andra. Men kom ihåg när du läser Bibeln, att alltid se på sammanhanget. Vem talar? Till vem? Om vad? osv. Du kan hitta dessa gömda ädelstenar.


Versen exegerad av James White (varning: engelska)
En snabb titt på versen och sammanhanget:

2 Petr 3:9b
Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Någon/alla av vilka? Strax innan står det vilka Gud inte vill ska gå förlorade utan få tid att omvända sig - nämligen de som Han har tålamod med: "er." Och vilka är de "er," som Petrus skriver till? Vi kan läsa redan i versen innan...

vers 8
Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

Petrus skriver alltså till sina älskade. Vilka är de då? Gå till första versen i samma kapitel...

vers 1
Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade.

Här kan vi läsa att detta är det andra brevet som Petrus skriver till dem. Och så heter ju detta brev i Bibeln Petrus Andra Brev. Så svaret på vår fråga om vilka dessa är, dessa som Gud inte vill ska gå förlorade utan få tid att omvända sig, dessa som Han har tålamod med, dessa "er" som Petrus skriver "mina älskade" till, skulle kunna finnas i Petrus första brev. Bläddra bak några sidor i Bibeln till Petrus första brev 1:1

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. 2Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

2 kommentarer:

  1. Förutbestämda till att helgas genom Anden...
    det bekräftar inte den dubbla destinations läran.

    SvaraRadera
  2. Josef: Inte nödvändigtvis dubbel predestination, men enkel predestination. Vad innebär att helgas genom Anden så att man lyder och blir bestänkt med Jesu Kristi blod? - tror du inte att det handlar om de som blir frälsta?

    SvaraRadera