Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 30 november 2010

Rom 8:28

Veckans enkätundersökningsresultat:


6 svarade, rätt såklart. Det som förbluffar mig är att 6 858 664 924 pers valt att inte svara på denna lätta fråga. Men, allt samverkar till det bästa.

Nästa:

2 Mos 4:11 Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?

Frågan:
Är detta rättvist?

Svarsalternativ:
 • Ja
 • Nej
 • Vilka är vi att ifrågasätta Gud?
 • Jag kommer låtsas som att detta inte står i Bibeln
Det är anonymt när man svarar. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du får godis!*

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29
Upp 13:8, 20:15
Matt 13:10-12

*jag bara skojade

3 kommentarer:

 1. Jag efterlyste mer svåra svar nu kom dem :-)

  SvaraRadera
 2. Rom 8:28 - betyder det att även synden vi gör är till det bästa? Förstår att du kommer svara att det stämmer, men hur kan det göra det? Gud vill inte att vi ska synda, men ändå vill han det, för det är för vårat eget bästa? förvirrande:)

  SvaraRadera
 3. Anonym: (uppdaterat svar för 4:e gången...)
  Ja, synd, ondska, lidande, svårigheter, är vad vi ska tänka på här. Allt samverkar till det bästa. Det är flera olika saker som verkar tillsammans till det bästa, alltså. Inte att enstaka synder, ondska eller svårigheter är bäst för oss, i sig själva.

  Gud vill inte att vi ska synda, men ändå vill han det, för det är för vårat eget bästa? förvirrande:)

  Jag vet inte om man kan ge ett kort svar utan att missa viktiga detaljer men jag ska försöka ändå. Titta också och jämför och pröva mot bibelställena som jag ger. Det finns olika bemärkelser av Guds vilja, det Han direkt vill och vad Han bestämmer ska hända, för att uppnå Sin vilja. Han vill självklart inte att vi ska synda, och har direkt befallt oss att inte synda, detta ska vi lyda. Men Han vill också visa Sin rättfärdighet och nåd. Detta kan Han inte visa om det inte finns synd. Därför har Gud bestämt att synd ska finnas, för det leder i slutändan till det goda att Gud kan visa Sin rättfärdighet, vrede och makt genom att straffa syndare (Rom 9:22,) och hur överflödande stor Hans nåd är genom att sända Sin Son att dö för stora syndare (Rom 5:20-21, men obs Rom 6:1ff!). Detta ska väcka förundran hos oss och leda oss till att tillbe, ära och åtnjuta Honom för evigt - vilket är vårt allra bästa! (Rom 11:30-36.)

  Några exempel:

  Ser man till det stora hela hade det varit bra, om någon dödat Hitler när han var liten, samtidigt är den enstaka handlingen att mörda ett litet barn alltid fel, eller att säga om den enstaka handlingen att det är bra.

  Det ledde till något bra att Josefs bröder sålde honom som slav (1 Mos 50:20.)

  Det var en svår synd att människorna korsfäste Jesus - men Gud hade bestämt det till det goda syftet att frälsa Sitt folk.

  Och OBS: även om allt är bestämt ("ordinerat") av Gud, till det goda syfte Han ensam har äran för, har alla människor inblandade i utförandet begått synd och är ansvariga för vad de gjort (Luk 22:22; Apg 2:22-23; 4:27-28, Rom 3:5-8; 9:19ff.)

  SvaraRadera