Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 1 november 2010

Ett trefaldigt rep som aldrig kan kapas! (J.R. Miller, 1840-1912)


När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. - Nehemja 1:4

TÅRAR var inte allt. Nehemja bar också bördan till Gud i bön. Han gjorde detta innan han tog något steg själv för att lätta på lidandet, och fortsätta arbetet. Medlidande är kristuslikt, men bara tårar räcker inte. Detta är en läxa vi inte bör glömma i vårt medlidande för andra: Gud bryr sig mer om dem än vi gör, och Hans medlidande är djupare än vårt; vi kan, därför, vara säkra på att Han är intresserad - när vi talar våra vänners namn i Hans öra. Dessutom, vet Han vad bästa hjälpen är. Vi bör ta bördan till Honom först - och sedan vara redo att göra vad Han än säger till oss att göra.

Det bästa sättet för oss att hjälpa andra - är ofta att BE för dem. Självklart är inte bön det enda vi ska göra; Nehemja stannade inte vid tårar och böner. Han gav sig själv till arbetet för sitt folk. Han lämnade det lyxiga palatset och reste bort till Jerusalem, och tog flitigt tag med båda händerna, och gav all sin kraft och inflytande till saken.

På samma sätt behövs mer än tårar och bön; det finns något för oss att GÖRA. Många människor kan gråta över trångmål, och sedan be innerligt för den undsättning som behövs - men GÖR aldrig något själva!

Nehemjas sätt är bättre: sympati, bön, arbete.

Detta är ett trefaldigt rep som aldrig kan kapas!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar