Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 19 november 2010

Rick Warren New Age-Guru

Här är en lista över new age-gurusar.

På listan finns bl a Eckhart Tolle, Mahatma Gandhi, Baba Ramdew, Dalai Lama, Deepak Chopra... och Rick Warren!

Jag sätter mig inte emot att han passar in i det sällskapet. Men han passar förstås inte in i kristnas bokhyllor!

(Tack till Josef)

1 kommentar:

 1. Som du säkert känner till arbetar många ledare för olika samfund/religioner/sekter på att ena världen. Inte bara ekonomiskt och socialt, militärt och byråkratiskt, utan också religiöst. Deepak, Tutu, Rick Warren, Mandela mfl är självutnämnda/av kollegor utnämnda globala ledare och arbetar tillsammans i olika sammanhang-FN/tankesmedjor/synkretistorganisationer/world policy organ.

  Dalai Lama, Deepak Chopra... och Rick Warren som du sätter i ordning här, är lika mycket kollegor som Tony Blair, GW Bush och Göran Person.

  Poängen med det ledarstyrda globala sammanslutningarna är att de genom samordning (Uppenb-bokens 10 horn) kan kontrollera sina flockar på otänkbara sätt och öka sitt inflytande med en exponent xggr VAR!

  Därför hänger "Davoseliten" (som jag brukar kalla den!) ihop. Vi ser inte trådarna mellan gubbarna, men de är lätta att googla/läsa sig fram till.
  De följer tätt efter varandra och implementerar SAMMA GLOBALA AGENDA!

  http://www.unaoc.org/
  http://www.theelders.org/elders
  http://www.interfaithcenter.org/awards.asp?y=2007
  http://www.interfaithcenter.org/awards.asp?y=2003
  http://www.interfaithcenter.org/awards.asp?y=2002
  http://www.thecommunity.com/publish/home/Archbishop-Desmond-Tutu-Statement.php
  http://thepeaceplan.com/Vision
  http://life.gaiam.com/article/marianne-williamson-talks-about-inner-and-outer-peace
  http://www.unac.org/peacecp/factsheet/role.html

  Utan Jesus Kristus, och förlita oss helhjärtat på Honom, hur ska vi i vår förfallenhet rädda oss själva? Genom 1000 globala ledare?
  Fred i världen, utan den frid som bara Gud kan ge oss?
  Den gamla människan dog med Jesus på korset och kan inte återuppstå själv till att göra dessa projekt och förverkliga dessa fredsdrömmar.
  Detta måste vara en av de största HOAXES vi har i den västerländska kulturen. FNs spår och gärningar/ickegärningar är fulla av folkmord, blod och sjukdomar.

  SvaraRadera