Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 9 november 2010

Joh 10:28-29

Veckans enkätundersökning är nu över. Den här gången svarade alla 10 likadant. Fantastiskt!

Bibelstället var Joh 10:28-29 där Jesus talar om fåren, de sanna efterföljarna: Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader som har gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.

Fråga och resultat:

Dessutom svarade alla rätt.

Nästa fråga:

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe [vilddjuret], alla som inte sedan världens grundläggning har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.
20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Frågan:
Har vissa av namnen som stått i livets bok sedan världens grundläggning senare suddats bort, och vad innebär det i så fall?

Svarsalternativ:
  • Ja. Gud gör misstag
  • Ja. Vissa har ryckts ur Jesu händer
  • Ja. Gud visste inte att några av Hans får egentligen var getter
  • Nej, de har aldrig haft sitt namn där från första början (alla som står med blir definitivt frälsta)
  • Förvirrad, men jag tror på Bibeln
  • Förvirrad, men jag tänker nog låtsas som att detta inte står med i Bibeln!
  • Inget av ovanstående
Det är anonymt så det finns inget pinsamt med det. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du har chans att få ett svar!

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37

2 kommentarer: