Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 13 november 2010

Historien Bakom det Moderna "evangeliet" - avsnitt 4 (Varning: engelska)

Missa inte denna serie om historien bakom det moderna "evangeliet". De andra delarna: "0", 1, 2, 3

Det är skillnad mellan vad som predikas idag och vad som predikats historiskt. I denna videoserie tar Real Truth Matters itu med vad som är bakgrunden till vad vi kallar "Det Moderna Evangeliet."

History of the Modern "Gospel" (Session 4: "I've Got a Feeling!")
Historien Bakom det Moderna "Evangeliet" (Sittning 4: "Jag Känner Något!")

På tidigt 1800-tal började Gud att röra vid Kentucky. Men efter ett tag förändrade människorna detta till en känslocirkus där man bedömde det vara ett Guds verk, om bara predikanten kunde få publiken så uppspelt så att de skrek, hoppade och t o m svimmade.Några utdrag ur videon, fritt översatt:
Dessa nya grupperingar ville ta in denna nya, moderna kristendom i det moderna Amerika, genom att än en gång förändra väsentliga läror som människans roll i frälsningen och Guds suveränitet. Det blev ett människoskapat försök att göra en väckelse. Vad dessa predikanter såg som tecken på väckelse var: djupa känslor, mycket upphetsning, sensationell aktivitet och t o m människor som kollapsade. Samma saker som vi ser idag.

Men hur vet man om det man ser är ett sant verk av den helige Ande? Jonathan Edwards, predikant och en av de mest vördade teologer i amerikansk historia, som Gud använde på ett mäktigt sätt för att införa det första stora uppvaknandet på 1730-talet, visste en hel del om detta. Edwards såg stor glöd, men han såg också många som överväldigats av känslor men som inte egentligen upplevt Guds verk. Edwards kritiserades själv ofta av folk, för att han skapat mycket av denna känslomässighet. Detta fick Edwards att skriva mycket i ämnet. I sitt verk Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God går Edwards dit vi alltid bör gå - till Bibeln.

Ett äkta Guds verk leder till en ärlig biblisk förståelse om synden, och Kristi storhet och rättfärdighet. Detta verk kommer att främja ett hat för synden i människohjärtat och en kärlek till rättfärdighet. De här sakerna känner man inte till utan Guds Ande, och det visar sig i att en person får lägre tankar om sig själv, till det att de blir fullkomligt häpna över Guds frälsande nåd. Deras stolthet har fått ett dödligt slag och förmågan att värdera något annat än dem själva har kommit in. Detta är Andens verk. Detta är provet på kristendom. Att en förvandling i hjärtat har skett. Edwards såg aldrig starka känslor eller ovanliga händelser som kännetecken på Guds verk. Guds verk kan ha startat i kyrkobyggnaden eller tältet, men beviset på att Gud verkat syntes i människors hem, i städer och på arbetsplatser. De omvände sig och förkastade sina gamla liv i synd för att följa Kristus i tro. Dessa är den sortens bibliska bevis, de kanske inte märks genom stora känslor på ett möte, utan i det dagliga livet... Ett sant, varaktigt Guds verk kommer att levas ut dagligen av de som Han vidrör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar