Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 16 november 2010

Upp 13:8, 20:15

Resultat (öh, jag tror nog man får klicka på bilden och förstora den för att se bättre:)Jag kan också känna lite såhär när det gäller Uppenbarelseboken 13:8: Det är inte så, att de inte står med i livets bok (eller blir utsuddade) eftersom de tillber vilddjuret - utan de tillber vilddjuret eftersom deras namn inte stått med i livets bok sedan världens grundläggning!?

Nästa:

Matt 13:10-12
Lärjungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?" Han svarade dem: "Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."

Frågan:
Jesus sa att en av anledningarna till att Han talade i liknelser var att sanningen skulle döljas för de som den inte var avsedd för. Är detta rättvist?

Svarsalternativ:
  • Nej
  • Ja
  • Vilka är vi att ifrågasätta Gud?
  • Jag tänker nog låtsas som att jag inte såg de verserna
Det är anonymt när man svarar. Se här på högra spalten av bloggen så finns frågan där en bit ned. Pricka i ditt svar. Enkelt. Frågan är kvar i en vecka, sen kommer nästa.

Lycka till. Kommentera gärna!
Specialerbjudande om du kommenterar: du har chans att få ett svar!

Tidigare uppbyggliga bibelundervisningsfrågor i enkätform och undersökningsresultaten:
Ef 1:11
Jes 14:24
Rom 8:29-30
Joh 10:14-15
Joh 6:65
Joh 6:37
Joh 10:28-29

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar