Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 10 november 2010

"Vad Betyder Den Här Bibelversen För Dig?"-Leken

Den ursprungliga bibeltexten var inte indelad i kapitel och versnummer som vi har den nu. Denna video av CrossTV visar hur viktigt det är att ha Bibeln i sitt sammanhang. Har du varit på ett "bibelstudie" där det i själva verket varit "Den här versen betyder för mig..." osv. Ett sådant "bibelstudie" är mer som gruppterapi.

Undvik ytlig bibeltolkning ... Det spelar ingen roll vad den betyder för dig, frågan är vad den betyder om du inte fanns till ... Det spelar ingen roll vad du känner om versen. - John MacArthurTolkning handlar om att ta reda på vad personen som skrev boken menade och trodde på. Så, när man läser ett bibelställe, som till exempel [Romarbrevet 9:19-23], och när man ska tolka den, har det egentligen ingen större betydelse vad du tror att Gud skulle göra angående att förutbestämma vissa till Himlen, och inte andra. Du skulle kanske naturligt vara sinnad att tro att Gud aldrig skulle göra nåt sånt. Eller att det skulle stämma fullkomligt överens med Guds väsen och karaktär. Men oavsett, när du ska tolka de verserna korrekt, är dina personliga spekulationer och känslor i ämnet fullkomligt irrelevanta. I själva verket kan de utgöra ett stort hinder för dig som kan hindra dig från att komma fram till sanningen. För när du tolkar det stället är det inte din åsikt som spelar någon roll, utan det som spelar roll är att noggrannt komma fram till vad aposteln Pauli åsikt var när han skrev under Guds helige Andes gudomliga inspiration. - Mark Kielar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar