Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 13 augusti 2011

Amazing Grace del 3 (om kalvinismens teologi och historia)

Del 1

Del 2

Del Tre ställer och besvarar den provokativa frågan: Om kalvinismen stämmer, om Gud är absolut suverän; varför ska vi då evangelisera? Den utforskar också den livsviktiga frågan om hur och till vem evangeliet bör presenteras för att vara trogen de stora lärorna om Guds suveränitet, människans fördärv och den häpnadsväckande nådens mirakel.

Amazing Grace: The History & Theology of Calvinism (Part 3 of 3) from Ner Rad on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar