Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 6 augusti 2011

Amazing Grace del 2 (om kalvinismens teologi och historia)

Del 1

Del Två öppnar Guds Ord, vår yttersta auktoritet för liv och tro. Arminianismens fem punkter sätts på prov medan det som senare blev känt som "Kalvinismens fem punkter" tydligt och kraftigt presenteras.

Amazing Grace: The History & Theology of Calvinism (Part 2 of 3) from Ner Rad on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar