Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 februari 2012

Bön i det fördolda (Thomas Brooks, 1608–1680)Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.
(Kolosserbrevet 4:2 SFB)

Under alla världens tider, har de heliga uppehållit bön i det fördolda. Trots alla motståndare och förföljare, i fängelser, hålor, grottor, i kedjor, stockar, i landsflykt och t o m i eld - så har de heliga ändå uppehållit denna hemliga bön.

En kristen kan . . .
  höra utan öron, och
  leva utan mat, och
  kämpa utan händer, och
  gå utan fötter -
lika mycket som hon kan leva utan hemlig bön!

Se! som hemliga måltider gör kropparna feta - så gör hemliga böner själarna feta!

Hemlig bön är våra livs liv - själen, sötman, himlen i allt vi får på jorden. Av alla fromma uppgifter, är hemlig bön den uppgift som allra mest . . .
  stillar själen,
  styrker själen,
  berikar själen,
  göder själen,
  uppfriskar själen,
  mättar själen, och
  uppmuntrar själen.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
(Hebreerbrevet 4:16 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska