Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 19 februari 2012

Den stora hemligheten (Octavius Winslow, 1808-1878)


Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
(1 Johannesbrevet 4:10 SFB)

Ha mycket och nära att göra med en korsfäst Frälsare! Detta är den stora hemligheten bakom att tillgivenheten till Gud konstant ska öka. Om du finner det svårt att förstå Guds kärlek till dig - läs då om den i Hans dyrbare Sons kors.

Stanna vid detta häpnadsväckande faktum
drick djupt i denna dyrbara sanning
dröm om den
fundera över den
be över den
tills ditt hjärta blivit nedsmält, och brustit och överväldigats av Guds förunderliga kärlek till dig, i att ge dig Jesus!

O, hur detta kommer att återuppväcka flamman som håller på att dö i ditt bröst! Hur det kommer dra upp dig i ett heligt och oreserverat överlämnande av kropp, själ och ande!

Ha mycket att göra med Jesus!

När du än upptäcker . . .
    att kärleken avtar
    en motvilja att ta upp det dagliga korset
    ett avståndstagande ifrån budordet
gå omedelbart till Golgata!

Gå enkelt och direkt till Jesus!

Få ditt hjärta uppvärmt av brinnande kärlek genom att tänka på Honom på korset - och snart kommer frosten som samlas runt det att smälta bort, och den stela strömmen kommer att börja flöda!

Som har älskat mig och utgivit sig för mig.
(Galaterbrevet 2:20 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska