Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 4 februari 2012

Söndagsgudstjänst

Förra söndagen hade Göteborgs Internationella Baptistkyrka sin första gudstjänst. Vi har träffats enkelt i hemmen mitt i veckan för bibelstudie och gemenskap under drygt 1,5 år, och nu har vi även börjat med söndagsgudstjänster i en större lokal. Det kom faktiskt en del, vilket var kul. Välkommen att komma! (Besöks-info och mer info finns på hemsidan)

Och be gärna för detta arbete.

Daniel Norén predikade utifrån Efesierbrevet 4:1-16:Finns även som mp3 - här.