Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 17 februari 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #35

Trettiofemte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)Frågan: Hur kan Jesu död ses som det ultimata offret när andra har lidit lika mycket eller MER än Han gjorde?

Jesus blev piskad och korsfäst och kom till Helvetet i 1,5 dagar. Hans död ses som det ultimata offret. Men bredvid Honom hängde en rövare som blev piskad och korsfäst och kom till Helvetet och är där fortfarande. Rövaren led alltså mer än Jesus och lider än idag. Så hur var Jesu död det ultimata offret?

Svar: Frågan bygger på en bunt felaktiga antaganden.

Dels bygger den på den s k JDS-läran som säger att Jesus inte fullbordade allt på korset utan även kom till Helvetet för att bli plågad efteråt tills Han återuppstod. Kort och gott är detta en villolära. Jesus fullbordade alltså allt på korset då Han sa "Det är fullbordat." Uppfattningar/teorier om vad Han sedan gjorde i Dödsriket, eller ej, kan variera, men JDS-läran går långt över gränsen.

Till svaret kan läggas att Jesus är perfekt och led och dog alltså som ett syndfritt offer i andras ställe medan rövaren och andra förlorade syndare lider för sina egna synder och inte kan vara ett "ultimat" offer i andras ställe. De kan inte ens betala för sina egna synder utan det tar en evighet.

Jesus led faktiskt och tog all den Guds vrede i mångas ställe, och led faktiskt allt detta, som skulle ta oss många syndare evigheter i Helvetet att lida. Han led alltså mer än en enskild syndare skulle lida för sina egna synder även om dessa lider under en längre tid. Det finns olika grader av smärta. Eftersom Han själv är evig (Han är Gud) så kunde Han ta allt detta på Sig själv under den stunden på korset.

Paul Washer berättar: