Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 15 februari 2012

Självupptagenhet + Självförnöjelse = Självförstörelse

Ett annat klipp från dokumentärserien They Sold Their Souls For Rock N' Roll.

Klippet visar folk som dött "före sin tid" och antyder att det kan ha berott på att de varit inblandade i sånt som droger, otukt, osv.