Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 27 februari 2012

Har Du En Passion För Evangelium? - Josef Löwdin

Filipperbrevet 1:12-26 Har Du En Passion För Evangelium?

Predikan av Josef Löwdin 2012-02-26Relaterat: ||||||