Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 10 februari 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #34

Trettiofjärde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)Frågan: Varför låter Gud händelser äga rum som förstärker tron på falska gudar?

Tänk dig följande scenario: Ett muslimskt par försöker skaffa ett barn. De ber till Allah och offrar några extra får. Alla medlemmar i moskén ber för att de ska få ett barn. Och sedan får de ett barn. De prisar och tackar Allah och ger äran till honom och kanske offrar några extra får.

Varför gjorde Gud så? Varför gjorde Gud så att de fick ett barn så att de skulle tro att det var en falsk gud (Allah) som hörde deras böner?

Svar: Gud visar allmän nåd mot alla människor trots att de inte ärar Honom utan tillber falska avgudar. Han är helt enkelt full av nåd och ger folk saker de inte förtjänar. Även saker som Han vet att Han inte kommer att få äran för.

Sedan så leder denna synd, att de inte ärar Honom för vad Han gör, till en ännu större skuld och dom. För Gud är, även om Han är fylld av nåd, också fylld av rättfärdig vrede, och i samma process så är Guds vrede mycket verksam och sover inte. Gud förstärker därför folks falska tro - för att de ska gå under! Det är alltså en del av deras rättvisa fördömelse att de "får bönesvar" o dyl inom sina falska religioner, och blir stärkta i sin falska tro.

Detta kan vi läsa om på många olika bibelställen. Dels i Romarbrevets första kapitel från vers 18 där Guds vrede uppenbaras över all synd, för att människorna inte ärar Honom, så låter Han dem gå ännu djupare bort i synd och fördömelse.

Och en annan text som talar tydligt är 2 Tess 2:10-12
...eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.