Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 12 februari 2012

Satans verkstad

(J.A. James om pressens makt, 1848)Vi skall inte bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. (~ 2 Korintierbrevet 2:11)

Pressen har stor makt för ondska. Otroende och omoraliska skribenter häller ut en syndaflod av skepticism och lastbarhet som fäller en skadlig och pestförande dynga över folkets sinnen.

Tänk dig, om det går, vad tillståndet måste vara för många i detta land, när miljontals pestförande publikationer årligen går ut bland vårt folks massor. Låt alla kristna människor tänka på:
förolämpningen mot Gud
själars förstörelse
skadorna mot moralen och
olyckorna som begås i landet
genom att det är såhär!

Dessa ogudaktiga publikationer härstammar från Satans verkstad, och avspeglar inredningen i detta fasliga laboratorium av hjärngift! Dessa författare, boktryckare, förläggare, boksäljare, försäljare, i mängder, är alla upptagna och outtröttliga - i att göra vad?
Förstöra Bibeln
korrumpera sinnet
dra ner korset
avsätta Gud ifrån tronen
omstörta sann gudsfruktan
förvandla människan till en talande vilde
välta omkull all moral
förgifta källorna till hemglädje
upplösa sammhällsordningens band
inblanda vårt land i fördärv!

Satan och alla hans agenter på jorden är målmedvetna att fördärva människosjälar!

Vi har en ondska att bekämpa, så stor i styrka, så diffus i sitt inflytande omkring oss, med så smittsama och elakartade effekter!

Fienden kommer in som en störtflod!

Otro och omoral invaderar oss!

Larmklockan måste ringas!

(Red anm. 1848, när J.A. James skrev denna artikel, var pressen det enda mediet som fanns. Vad hade han sagt idag, med den syndaflod av ogudaktig media från Satans verkstad som väller in i kristna hem och sinnen!)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska