Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 10 november 2012

Debatt: är Jesus Gud?

Dr James White har mött Sir Anthony Buzzard ett antal gånger i debatter om Jesu gudom.

Här är en debatt om huruvida Jesus är Gud. På den ena sidan är de som erkänner att Jesus är Gud: Dr James White och Dr Michael Brown, på den andra sidan är de som förnekar att Jesus är Gud: Sir Anthony Buzzard och Joseph Good.

Det är några intressanta timmar om man kan avvara det. Dr White och Dr Brown bevisar starkt utifrån Bibeln att Jesus är Gud och att Gud är treenig (en Gud i tre personer,) och reder ut missuppfattningar och förvanskningar av treenighetsläran som ofta finns. Sir Buzzard upprepar samma missuppfattningar och förvanskningar och förutsätter utan att bevisa det, unitarism (att Gud bara är en person.) (Likadan argumentation återfinner man hos Jehovas vittnen och muslimer.) Joseph Good sticker inte ut så mycket men verkar sätta judiska traditioner och läror framför Bibeln.