Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 7 november 2012

"Varför predikar den mannen alltid så hårt?" (Paul Washer)

Anledningen till att Paul Washer predikar så hårda saker:
All hård predikan är varningar om att omvända sig, och kan aldrig bli hårdare än vad det kommer bli på Domens Dag. Man måste förstå allvaret i att förkasta Kristus. På den dagen kommer Gud själv att säga: "Du trampade Min Son under fötterna. Du kallade förbundsblodet orent. Du förolämpade Min Ande och nåd, gå bort ifrån mig, du som ägnar dig åt det olagliga!"

Då är det inga varningar längre, inga nya chanser att ångra sig och vända om. Då är det slut, och början på Helvetet.