Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 3 november 2012

Frågor och svar med John MacArthur

Från Shepherd's Conference 2012. John MacArthur svarar på frågor som folk hade skickat in. Han har varit pastor i "några" år och har mycket bibelkunskap och erfarenhet. Shepherd's Conference är, som man hör på namnet, en konferens för herdar (pastorer) så frågorna handlar mest (vad jag minns) om att vara pastor, studera Bibeln och förbereda predikan. Jag tycker ändå det är intressant för oss icke-pastorer och vi kan hämta en del också. (Studera Bibeln kan/ska vi ju alla göra.)
Se gärna även tidigare inlägg om innebörden och rollen som pastor: 1, 2.