Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 19 november 2012

Muslimer på marknaden

I lördags var jag på marknaden med församlingen där vi har ett bokbord och ger ut gratis biblar varje månad. Själv så var jag inte med hela dagen då jag hade somnat 8 på morgonen och beslöt mig för att få sova åtminstone i 3 timmar innan jag åkte. Men det är en annan historia... Bara så inte jag påstår att jag var med hela dagen.

Det som hade hänt innan jag kom, var, som jag förstår det, att en massa Jehovas Vittnen hade "attackerat". De har också ett ställe på marknaden och brukar komma förbi. Men de hade blivit "avväpnade." Det finns lite föreläsningar om Jehovas vittnen på församlingens hemsida i ljudform (video ska komma.) Han som höll de föreläsningarna hade varit där och demött dem då.

Vi har ju även en bunt broschyrer av Lär Bibeln att Jesus är Gud? redo, men tyvärr så vågar de nästan aldrig ta emot eller läsa den. Det var en som hade tagit en men den låg på en stol en bit bort, såg jag sen.

Jag hade inte några längre samtal eller fick vittnat för någon, men dels var det två, varav en muslim som påstod att Bibeln har ändrats genom tiderna. Muslimen pratade på engelska. "The Bible has been changed..." osv
Jag svarade: "I don't think so..."
Då måste han ha blivit helt paff. Han kanske inte har hört det motargumentet förut och snart gick han iväg... ;)

Koranen lär faktiskt inte ens ut att Bibeln ändrats utan att Bibeln ska stämma med Koranen. Istället är det något som muslimerna kom på på 1800-talet då de märkte att Koranen och Bibeln inte stämmer överens fastän Koranen påstår det. Tack vare bevarade manuskript av Bibeln så vet vi hur Bibeln var på Koranens tid, och att Bibeln inte har förändrats. Detta motbevisar både Koranen, Koranens påstående om att Koranen och Bibeln stämmer överens, och muslimernas efterkonstruktioner. Tyvärr så förutsätter de att Koranen är sann trots överväldigande motbevis.

En till muslim kom fram senare, en äldre herre med stort skägg och en hatt som var fin då den påminde om Calvins. Han sade sig vara muslimsk missionär och kunna Bibeln. Jag gav honom en sån här traktat och han verkade titta i den och sparade den. Därför kan vi be att han får höra det sanna Evangeliet och blir räddad.

Då gav han också mig en traktat med ett budskap från deras falske messias, Mirza Ghulam Ahmad. Den har en adress till en hemsida som inte funkar. Budskapet är "Kärlek till alla hat mot ingen." Det verkar vara en sekt inom islam där man tror på fred, kärlek och tolerans. Det står även att man inte ska tvingas att byta religion. Så jag undrar varför de missionerar med traktater överhuvudtaget.

Mannen försökte även att motbevisa Treenigheten men som vanligt var det missförstånd. Han citerade ur Johannesevangeliet (på engelska) om att Fadern överlämnat domen åt Sonen. Detta motsäger inte treenighetsläran utan stämmer med den då Fadern och Sonen är två olika personer, dock en och samme Gud. Jag försökte förklara och citerade tillbaka att Jesus säger "Before Abraham was, I AM." Ett av de gudomliga "Jag Är"-yttrandena i Johannesevangeliet. För ett ögonblick såg jag i hans ögon, att han insåg Sanningen och, liksom, vek bakåt av att höra Det Namnet (Joh 18:6.) Kraften i Guds Ord är slående. Men snabbt undertryckte han det.

Något jag undrar mer är om han känner till varningarna som Jesus gjorde om falska messiasgestalter som skulle komma och förleda människor. Varningarna om att den som inte lyder Sonen inte ska se livet, utan att Guds vrede ska förbli över denne.

En annan intressant sak som stod i deras traktat var att "Män, kvinnor och människor från alla raser är lika inför Gud. Endast rättfärdiga gärningar upphöjer människor över varandra och denna möjlighet står öppen för alla människor."

Det handlar alltså för dem om att upphöja sig över andra människor genom rättfärdiga gärningar. Att stoltsera och skryta över andra med sina prestationer. Deras budskap handlar också om att mänskliga prestationer ska åstadkomma fred och kärlek över världen.

Enligt Bibeln är våra rättfärdiga gärningar som smutsiga kläder inför en helig Gud (en helt annan än Allah, islams falska avgud). Ingen människa är bra eller bättre än alla människor. Mänskligheten kommer alltid att kriga med varandra eftersom vi är syndare och fyllda av ondska från grunden. Det är endast genom Guds nåd som vi kan bli räddade från vreden och komma in i Guds Rike. Där kommer Herren Jesus, Guds sanne Messias, att härska för evigt med kärlek, fred och rättvisa över Sitt folk som Han köpte med Sitt blod.

Be och hoppas för fler tillfällen att vittna om det sanna Evangeliet för dem och att han (och övriga) som fick evangelietraktaten blir räddad.