Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 21 november 2012

Nattvarden

I söndags hade vi nattvard för första gången i församlingen. Och detta kunde inte inledas bättre än med den predikan som hölls innan med mycket viktig undervisning om nattvarden utifrån 1 Kor 11:17-34. Här är predikan: