Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 18 november 2012

En sköld och befriare (Octavius Winslow, 1863)

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
(Matteusevangeliet 28:20 SFB)

Kristus är alltid med Sitt folk, som en sköld och befriare. Vår värdering av denna sanning kommer att vägas mot vår förstådda uppfattning av antalet och makten av våra fiender, och kostsamheten och dyrbarheten av skatten som är så gudomligt beskyddad.

Det finns attacker som endast Kristus kan beskydda oss mot! Våra själars andliga fiender och vår tros svurna motståndare, är
otaliga och osynliga,
sömnlösa och rastlösa,
de arbetar med nästan allsmäktig kraft,
överallt med en nästan allestädes-närvaro,
alltid smider de planer om vår undergång.

Världen och dess fascinationer
Satan och hans planer
köttet och dess tendenser
felaktigheter och deras förklädnader
är alla sammansvurna mot Guds barn, och står emot alla hennes framsteg i helgelse!

Men Kristus är vår sköld som alltid är med oss, nära i attackens stund, och skicklig att avvärja och avväpna den! "Frukta inte, Abram, jag är din sköld!" är ord till alla som har lika dyrbar tillit till Honom. O ja! Herren omger dig. När du är omringad av fara, är du också omringad av Jesu beskydd, som alltid är med dig!

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
(Jesaja 41:10 SFB)

Med vilken icke-slumrande vaksamhet
med vilken gudomlig makt
med vilken oföränderlig kärlek
skyddar Jesus med nådens verkan i Sitt folks själ!

Vem håller den gnistan levande - mitt i havet?

Vem vaktar denna vingård natt och dag - så att ingen skadar den?

Vem bevarar...
tro från att vackla
kärlek från att svalna
hopp från att dö?

Vem...
stärker "nådens verkan" när den är vek,
reser den när den slokar
återställer den när den får återfall
bevarar den i vinterns kyla och sommarens torka;
och, när höstens frost och vind försöker bita och krossa dess löv - kläder den med förnyelse och vårblomster?

Ja, det är Jesus, som omringar med Sin sköld som skyddar mot allt - nådens verkan som Hans död åstadkommit, och som Hans Ande framarbetat!

Skälvande troende! Nådens verkan i ditt hjärta ska aldrig dö! Rättfärdighetens, fridens och glädjens rike i din själ kan inte förstöras! "De ska aldrig gå förlorade!" Är uttalandet från Herden som köpt dig med Sitt blod! Du är övervakad av Kristus - och bevarad av Guds makt.

HERRE, mitt bergfäste, min borg och min befriare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.
(Psalm 18:3)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska