Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 26 november 2012

Du vet väl om att den här sången är obiblisk?Och nu, säger du kanske, vad är det nu för fel på denna? Det är ju en fin låt? Allmänt vedertagen och uppskattad av de flesta.

Nej det är ju inte konstigt för den handlar ju om DIG! om hur underbar DU är! Hur många uppskattar inte att höra det?

De finns säkert också de som fått tröst av denna sång. Falsk tröst.

Jag är ganska rädd när jag ska säga eller skriva något sånt här. Vad ska folk tycka? Hur skulle jag våga säga något emot denna? Jo, som Amos: När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? (Amos 3:8 SFB) - jag är mer rädd för Gud! (Matt 10:28)


Detta är en helt obiblisk låt!


Jag fick plötsligt för mig att se hur denna sång stämmer med Bibeln en dag. Jag vet inte varför. Jag har inte varit en stor motståndare till den här sången, har inte varit en stor fantast till den heller. På rak arm hade jag tyckt den var OK. Har inte direkt lyssnat noga eller reflekterat över texten fram tills dess. Har antagit att det finns de som är av den lite mer narcissistiskt lagda typen och att jag inte tillhör dem, men vem är jag att säga till andra?

När det gäller "kristna låtskrivare" så litar man och antar att de kan sin sak. Att de inte bara är bra på att göra låtar utan kan göra ett bra innehåll i texten. Att de vet att vad de skriver stämmer med Bibeln och är teologiskt riktigt. Ja, så borde det vara. Men är det så?

Vi tar sången vers för vers, jag visar några bibelord under och sedan en kommentar. Först refrängen:

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Rom 3:121
Alla avviker, ihop blev de värdelösa; inte finns den som gör gott, inte ens en.

Psalm 5:6
Du [Gud] hatar alla ogärningsmän.

Kommentar: Dessa två bibelställen räcker, de visar tydligt att sången har fel.

Första versen:
Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på

Matt 5:20
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.
48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

1 Kor 6:9-10
Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Psalm 5:5
Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos Dig.

Kommentar: Det verkar som att Jesus är en av de "alltför många" som talar om att man bör vara si och så när Han säger att ens rättfärdighet bör gå långt utöver de skriftlärdas och fariseernas och att man ska vara fullkomlig. Här predikar Jesus om Lagens höga krav för att visa att vi aldrig kan klara det utan behöver bli räddade av Honom. (se Rom 3:20ff) Behovet av Jesus och räddningen försvinner helt när man säger att Gud inte har några krav utan accepterar oss ändå. Man säger att Gud gav Sin unike, älskade Son, för att plågas, lida och dö, men egentligen behövdes det inte.

Och det kan du lita på? Bibeltexterna ovan säger däremot att man inte ska låta sig bli bedragen, lurad, och räknar upp vilka som "är si och så" och inte ska ärva Guds rike. Att Gud inte älskar ogudaktighet och att de onda inte får bo hos Honom. Man ska alltså verkligen inte lita på påståendet i sångtexten att Gud inte accepterar vem som helst ändå.

Nästa vers:
Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej

Lukas 13:3
Om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under!

Ordspråksboken 16:4-5
HERREN har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.

2 Petrusbrevet 2:9
Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

Kommentar: Människans uppgift är att lyda Guds bud. Detta är befallningar och inte förslag, det är inte valfritt, vi får inte välja att lyda Gud eller ej. Olydnaden kommer Gud ju att straffa. Men fortfarande får människorna leva och Gud befaller dem att omvända sig, och Han väntar tålmodigt. Detta betyder fortfarande inte att människorna är fria att göra vad de vill utan fortsätter de i olydnaden, kommer Gud att straffa dem.

Passar människan in i skapelsen? Nej, människan, med början av Adam, har satt skapelsen under ett lönlöst slaveri hos förgängelsen. Skapelsen jämrar sig och våndas så länge den måste stå ut med onda människor (och det inkluderar men är inte begränsat till miljöförstöringar.) Skapelsen längtar att befrias och komma till en tid då Gud återställer allt som det var innan syndafallet. Rom 8:19-23Det är faktiskt kusligt när man tittar på den här låttexten och jämför den med Bibeln. Och sedan ser på oss. Hur folk bara blint godtagit den. Det finns en kultur av att inte ifrågasätta något utifrån Bibeln. Allt ska accepteras blint om det sägs från någon "känd" eller uppsatt person. Och vilken villfarelse som har farit över nutida kristendom. Vilket gottande, i hur vi är älskade, att Gud skulle se något i oss som Han älskar. En del kategoriserar detta som lovsång fast det inte handlar om att tillbe Jesus alls. Vilken köttsdyrkan.

Detta är en rent satansk sång som lurar folk rakt ner i Helvetet. Satan förklär sig till en ljusets ängel (2 Kor 11:14.) Hårdrockare, långhåriga killar med skinn och nitar, kan slänga sig i väggen. Satan använder "gullig" musik med "kristendom" klistrat som etikett. De du minst kan tänka dig. Mysfarbröder med koftor. De fattar om dina axlar, ler med ett vänligt, tryggt leende, och talar om för dig hur underbar och fantastisk Gud tycker att du är. Hur glad Gud är över att just du finns. Ingen synd, ingen arg Gud som behöver blidkas, inget behov av korset, inget behov av omvändelse. Tomt smicker.

1Tess 2:5
Vi har aldrig farit med smicker...

Ords 28:23
Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt, mer än den som kommer med smicker.

Gud älskar oss inte för att Han ser något i oss som är älskvärt. Vi har inget värde i oss som tvingar Gud att älska oss. Var glad för det. Om Gud skulle ha det som grund för huruvida Han skulle älska oss eller ej, så hade det varit kört för oss för länge sen! Vi är inte starka, gudfruktiga, hederliga människor, vi är inte goda.

2 Tim 3:1,2
Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva... 5 Håll dig borta från dem!

Tänk om innan du lyssnar eller sjunger till denna sång igen.1Egen översättning. I övrigt använder jag Svenska Folkbibeln (SFB).