Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 22 november 2012

Om Du Älskar Jesus Kristus, Försvarar Du Hans Lära Oavsett

Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.
(Johannesevangeliet 7:16-17 SFB)

predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
(2 Timoteusbrevet 4:2-3 SFB)Fritt återgett från videoklippet:

Om du vill få en aning om hur uppriktig och äkta din kärlek till Jesus Kristus verkligen är, sätt då för en stund åt sidan de kristna CD-skivorna, promenaderna i naturen, WWJD-armbanden, fisksymbolerna på din bil, och fråga dig själv bara: "Hur mycket älskar jag Skriften, som bär Kristi avbild på sig?" Du kan säkert förstå att ditt svar antingen vittnar till fördel för en stark kärlek till Kristus, eller om ett hjärta som svalnar gentemot Kristus. Det skvallrar antingen om hyckleri och endast en utvärtes, tom, ytlig hycklersk religion, eller så skvallrar det om det faktum att du har en sann och äkta andligt levande relation med Gud.

Men så finns det förstås idag ett behov av att vara mer specifik, många säger att de älskar Kristus och Hans Ord men skulle ändå snabbt avfärda att försvara teologiska sanningar. De påstår sig älska Ordet för de läser det varje dag men ser inte något behov eller brådska att passionerat försvara sanningen som Guds Ord innehåller.

Men om du verkligen älskar Skriften och verkligen inser att de bär Kristi avbild på sig, kommer du också älska Ordet av doktrinerna och sanningen i just dessa Skrifter. Teologisk sanning bär Kristi avbild. Det är inget som är öppet för personlig tolkning, det är Kristi sanning och vishet och vi måste rätta oss efter det, inte vice versa.

Teologiska sanningar är idag ofta nedgraderat som "oväsentligt för levande kristendom" och ofta menar man att anledningen till att man gör så är "enhet mellan bröderna." Men teologisk sanning bär Självaste Kristi avbild, och hjärtat som brinner av sann kärlek till Kristus, kommer brinna av sann kärlek för rätta och riktiga doktriner. Det hjärta som är fyllt av kärlek till Kristus kommer att stå tillsammans med Martin Luther, när han sa:
Precis som på apostlarnas tid, så tvingas vi denna tid höra från vissa samfund, att vi genom vår ihärdighet att hålla oss till sanningen, kränker kärlek och enhet i församlingarna, för att vi förkastar deras lära. De säger att det är bättre att låta det vara, speciellt då läran i fråga är vad de kallar oväsentlig och, därför är det fruktlöst och onödigt att röra upp så stor oenighet och stridighet i församlingen över en eller två av de oviktiga doktrinerna. Till detta svarar jag: Förbannad vare den kärlek och enhet som inte kan bevaras utan att sätta Guds Ord i farozonen.
Helt enkelt så älskade Martin Luther Jesus Kristus, passionerat, och därför älskade han Hans ord, och han älskade sanningen i det Ordet som bär Kristi avbild. Och därför visade sig den kärleken i hans liv och handlingar, så till den milda grad, att han var villig att sätta livet på spel. Luther försvarade biblisk sanning mot religiöst hyckleri och felaktigheter med en djärv, orubblig övertygelse som är representativ för någon som passionerat älskar Jesus Kristus.

Relaterat