Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 16 november 2012

Vad är grejen med "King James Onlyism?"

I USA finns det några som kallas King James Onlyists. King James Only-rörelsen. Namnet kommer av att de anser att bara den engelska bibelöversättningen King James Version (KJV), från 1600-talet, är Guds Ord och inga andra bibelöversättningar. Synd för alla oss utlänningar som inte har engelska som modersmål; och dessutom är det svårt för många engelsmän att förstå den gamla engelskan.

Själv har jag läst igenom hela KJV, det är en mycket fin översättning och jag gillade det gamla språket, men jag fick givetvis lära mig en hel del nya (gamla) ord. Jag har läst igenom Bibeln på många olika bibelöversättningar, dels för variation, att läsa samma översättning om och om igen kan bli lite trist, och för att jag tror det bästa är att få del av flera översättningar. Jag tror inte att det finns Den Ultimata Översättningen. (Fram tills min blir klar, om ca 30 år... ;) )

Så jag är alltså oenig med "King James Onlyism." Nu kanske du tycker att detta är en lite irrelevant sak att ta upp. Men det är det inte, för det finns en variant av detta även här i Sverige, Svenska Reformationsbibelsällskapet, som ger ut Reformationsbibeln. Jag tar gärna del av den översättningen också och menar inget illa. Men det handlar i grunden inte bara om vilken översättning man ska ha utan vilken grundtext, man ska använda. Bibeln har ju bevarats genom åren, inte som läderinbunden, guldsnittad bok i en monter i påvens palats - utan genom att många olika människor över världen kopierat texterna, enskilda eller flera av Bibelns böcker, om och om och om igen, och därför finns många kopior, s k handavskrifter, manuskript. Utifrån dessa sorterar och gallrar och får man ihop en grundtext. Nu finns det ändå variationer i manuskripten och olika grundtexter man kan få ihop. Så grundtexten som dessa vill ha är den som man fått ihop vid reformationens tid och som de översättningarna från den tiden (engelska KJV, svenska Karl XII...) bygger på (kallad Textus Receptus), och inte den som nyare bibelöversättningar, däribland Svenska Folkbibeln, har (kallad Westcott-Hort, efter redaktörerna som hette så i efternamn.) (Förövrigt var han som satte ihop Textus Receptus katolske Erasmus av Rotterdam.)

"Variationer," "olika grundtexter" är inte så farligt som det låter (som King James Onlyister - och ateister - vill få det till). Det är inga jätteskillnader i grundtexterna, eller deras manuskript, och det här visar att Bibeln inte har förvanskats eller omredigerats bortom kännedom genom tiderna. Men det är så att det med tiden smyger in sig lite småfel allteftersom man kopierar, p g a den mänskliga faktorn, som inte ändrar någon större betydelse i texten. Och såna här fel kan man se har hamnat i vad som blev grundtexten till KJV. Det var antagligen den bästa grundtexten man hade vid reformationens tid/1500-talet, men det har gått fortsatt framåt och det finns bättre manuskript att utgå ifrån. Man kan alltså nu med mycket stor säkerhet se mer exakt vad t ex Jesu apostlar verkligen skrev då de var under Andens inspiration i första århundradet. Det är ju dessa, Guds Ord så som det skrevs ned av apostlarna, och profeterna, som räknas, och inte en kyrkotradition.

Som sagt, inga jätteskillnader eller teologiska konsekvenser, men rätt ska ju vara rätt. De pekar gärna på verser som "saknas" i grundtexten som de ogillar, men detta är bakvänt, de saknas inte, för de var inte där ursprungligen, det skrevs inte av Guds inspirerade apostlar utan hamnade där genom misstag av kopierarna långt senare, och ska inte vara där. Inga av Guds sanningar är beroende av de verserna.

Argumenten för att KJV och Reformationsbibeln har Den Riktiga Grundtexten bygger på felaktigheter, känsloargument, konspirationsteorier, m m. Många lockas av det.

(Här kan man läsa en utförligare artikel av Seth Erlandsson, en av nyckelpersonerna bakom Folkbibelns översättning, om Bra bibelöversättningar, Bibelns grundtext och olika handskrifter.)

För ett tag sen hade en av "KJV-onlyisterna", Sam Gipp, gjort en film, jag skulle kalla det för en propagandafilm för "KJV-only", som också upphöjer honom själv; han är, liksom, ute på "apostlagärningar" och leder folk till tro på KJV.

Det är egentligen en serie i två (än så länge, vad jag sett/vet) delar på YouTube. Dr James White debatterar en del mot KJV-onlyisterna och blir ofta angripen av dem. Han beskriver denna filmserie som väldigt välgjord men helt enkelt fylld av fel - historiska fel, logiska fel, faktafel, bibelfel. I dessa klipp bemöter han den och argumenten punkt för punkt: