Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 25 november 2012

Skulle en sådan inskrift se bra ut på några av dina dyra möbler? (James Smith, 1865)På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå: "Helgad åt HERREN ", och grytorna i HERRENS hus skall vara som offerskålarna framför altaret.
(Sakarja 14:20 SFB)

Vi ska skriva på allt som vi ÄR, på allt som vi HAR: "Helgad åt HERREN!" Vi lever inte längre för oss själva, utan för Han som älskade oss, och gav Sig själv för oss.
Vi ska ha...
heliga tankar
heliga önskningar
heliga motiv
heliga mål
heliga njutningar,
heliga sorger, och
eftersträva heliga föremål.

1. Se alltså vad vi bör VARA: helgade. Detta var Guds mål med vår utkorelse, återlösning och effektiva kallelse. Detta är Guds plan i alla våra prövningar, bekymmer och övningar; de är för vår vinst - så att vi kan få del i Hans helighet.

2. Se också vad vi bör GÖRA: skriva "Helgad åt HERREN!" på allt vi äger. Vi har ingen rätt att äga, använda, eller ha på oss någonting, som vi inte kan skriva så på.

Kristen, finns det något i ditt hus, dina göromål, eller på dig som person, som det inte passar att skriva: "Helgad åt HERREN!" på? I så fall - bör du äga det, utöva det eller ha det på dig?

Skulle en sådan inskrift se bra ut på några av dina dyra möbler, fina kläder, eller nöjen? Skulle den? Undvik inte frågan - utan låt samvetet ta upp det, undersöka saken och ge ett ärligt svar.

Vi bör använda allt vi har - som invigt åt Jehovas tjänst och pris:
våra mentala krafter
vår fysiska styrka
vår rikedom
våra förmågor
våra ägodelar
--allt bör användas för Gud, och till Hans ära! När vi står i begrepp att ta någon av dessa i bruk, bör vi stanna upp, och fråga "Kommer användandet av dem ära Gud? Kommer det tjäna Hans syfte? Kommer de bringa ära till Hans högt heliga namn?"

Alla som ser oss, bor hos oss, eller besöker oss - bör kunna se att vi har skrivit på allt vi har och är: "Helgad åt HERREN." Om de inte kan det, så är vi inte vad vi bör vara - och Guds mål med vad Han gjort för oss och fört på oss, uppnås inte.

O helighetens Ande, kom ner, och med Din makts finger - skriv "Helgad åt HERREN!" på våra hjärtan! Låt detta göra oss kapabla att skriva på allt vi har och är, på allt vi syftar, planerar och gör: "Helgad åt HERREN!" i stora och behagliga bokstäver, så att alla kan förstå!


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska