Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 28 november 2012

Problemet med Framgångsteologi, m m

Här förklarar Mark Kielar problemet med framgångsteologi och varför det inte är bra teologi. Han berättar också varför man inte ger noga akt på uppmaningen att hjälpa de fattiga.