Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 14 november 2012

"Imputation" är Hjärtat av Evangeliet

Är "imputation" en viktig lära? Det kanske inte är svenska men betyder tillräkning, dvs läran om att man får Jesu rättfärdighet tillräknad åt sig själv. Och ja, det är en viktig lära. Det här är en väsentlig sanning för att du alls ska få en rätt ställning inför Gud och komma in i Guds rike. Inga goda handlingar som du själv utför kan gottgöra för dina vidriga synder.

Har tagit upp detta tidigare här:
Rättfärdiggörelse Genom Jesus Kristus Allena (John Gerstner)
Rättfärdiggörelsen och Tillräknad Rättfärdighet (R.C. Sproul)
Predikan ur Filipperbrevet 3

Nedan är från radioprogrammet White Horse Inn