Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 27 maj 2009

Bekännelse och bön (puritansk bön)

Helige Herre, jag har syndat otaliga gånger, och blivit skyldig till stolthet och otro, till misslyckande att se Ditt sinne i Ditt Ord, till underlåtande att söka Dig i mitt dagliga liv. Mina överträdelser och tillkortakommanden visar för mig en lista anklagelser, men jag välsignar Dig att de inte kommer att stå emot mig, ty allt har lagts på Kristus. Fortsätt att underkasta mina förgängelser, och ge mig nåd att leva över dem. Låt inte köttets passioner eller sinnets lustar sätta min ande till underkastelse, men styr Du över mig i frihet och makt.

Jag tackar Dig att många av mina böner har vägrats. Jag har bett fel och har det inte, jag har bett från lustar och fått avslag, jag har längtat efter Egypten och fått en vildmark. Fortsätt med Ditt tålmodiga verk, att svara "nej" till mina felaktiga böner, och anpassa mig till att acceptera det. Rensa mig från varje falsk önskan, varje usel strävan, allting som är i motsats till Ditt styre. Jag tackar Dig för Din vishet och Din kärlek, för alla handlingar av tuktan som jag är föremål för, för att Du ibland lägger mig i ugnen för att förfina mitt guld och avlägsna mitt slagg.

Ingen prövning är så svår att bära som en känsla av synd. Om Du skulle ge mig valet att leva i förnöjelse och behålla mina synder, eller att få dem bortbrända med prövning, ge mig helgad hemsökelse. Befria mig från varje ond vana, varje tillväxt av föregångna synder, allt som dämpar Din nåds ljusstyrka i mig, allt som hindrar mig från att fröjdas i Dig. Då ska jag välsigna Dig, jeshuruns Gud, för att du hjälper mig stå upprätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar