Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 13 maj 2009

Vi är för människocentrerade II - vart tog Gud vägen? och Bibelns tillräcklighet

Jag såg hela föredraget av Pelle Hörnmark, som det stod om i Dagen, som jag skrev lite om igår utifrån artikeln som fanns. Men nu har jag sett hela också (här, 52 min) och har några saker till.

Mycket ledsamt. Som om det inte redan var en tillräckligt mörk tidsålder. Förkunnelsen har ingen udd. Kyrkorna töms på folk. Fylls på falska konvertiter pga förkunnelsen som inte visar evangeliet i dess fulla prakt och ståt.
En sak pingstledaren lyckats observera är att folk lämnar kyrkorna, det är få deltagare i gudstjänsterna. Kanske många på pappret men inte många "aktiva".
"Och vad ska vi göra åt detta?" Frågar han sig och de andra. Sedan visar han en undersökning om hur kyrkor vuxit. De har haft en viss grad av speciella saker i kyrkan, och så har alltfler medlemmar kommit in.

Märk väl att det här handlar om kyrkorna. Inget nämns om att söka Gud, rådfråga Hans Ord, inget gå ner på knän och be... nej, bara kyrkorna. Knappt något om själars frälsning. Att Lammet ska få den fulla lönen för sitt lidande. Bara kyrkorna, att kyrkorna måste få medlemmar! Och till varje pris verkar det som! På bekostnad av biblisk förkunnelse. Man kastar Bibeln åt sidan och går efter varje lockbete som Satan lagt ut "titta här, följ bara här så växer era kyrkor! hsssssss." Och ett av dessa är de köttsliga metoder som bedrivs av willow creek, etc. Och den här undersökningen. "Uppehåll dessa pelare, så ska kyrkan växa! Bry er inte om Bibeln! hsssssss!"
Sedan att de som vill ta med sina vänner till kyrkan ska få bestämma hur gudstjänsten utformas. Jag vill ställa frågan: vem är gudstjänsten till? det står ju i namnet. Vi kommer till kyrkan för att tillbe och tjäna Gud tillsammans! Kristus! Inte för att behaga syndare! De är välkomna att titta på och om Ordet predikas rätt så kan de omvända sig. Men ändra och anpassa inte GUDStjänsten till "sökarna" så att de ska tycka det är trevligt och komma dit igen och kanske slutligen "komma till tro" (hjärntvättas) på "Jesus" (avguden hippie-snälle-Jesus alltså, inte den bibliske Jesus.)

Ja, det är en mörk tidsålder vi redan är i, och mörkret tätnar.

Satan är inte rädd för dagens pingstkyrka, det är en sak som är säker. De spelar honom rakt i handen!

I slutet visas också filmklipp från en vad jag precis insåg mycket amerika-sökarvänlig-präglad kyrka: United Öresundskyrkan (tänkte länka men det kom upp en bild med nakna barbiedockor som var stötande. Nån sex-predikoserie... precis som i USA alltså!)
De har tydligen bett över 200 människor till frälsning på tre månader! Och i filmklippet... ser man allt det där från USA. Manipulativ musik, "räck upp handen om du vill ta emot Jesus!" Alla formler för att få "beslut" för Jesus alltså. Men som man vet i USA, statistiskt ytterst få där Jesus stannar kvar! Inget tal om lag, synd, dom, omvändelse. Du kan se allt jag snackar om och få undervisning här.

Sammanfattningsvis: människocentrerat. Inget om Gud. Gud nämndes knappt. Inget från Bibeln. Inte mycket iallafall. Något om att de tillbad guldkalven tror jag det var. Lustigt eftersom deras avgud är pingstkyrkan. Allt prat var om hur KYRKAN måste få medlemmar osv. Det positiva var det lilla av Lewi Pethrus man såg. Han skulle nog inte vara välkommen i många pingstkyrkor nuförtiden!

Låt oss falla på våra knän inför Gud, be för församlingarna och ledarna.

Vill avsluta med detta. Det kanske är långt, men det är bra och mycket stämmer in på vår situation!

Paul Washers första av tio anklagelser mot den moderna kyrkan i USA

en total förnekelse av Bibelns tillräcklighet, särskilt mitt samfund, en total förnekelse av Bibelns tillräcklighet.
2 Timoteus 3:15f säger:
och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
Under de sista flera decennierna har det varit en storslagen strid angående Bibelns inspiration. Vissa av er har säkert inte varit del i den striden, men många av oss i mer liberala samfund har med stor säkerhet varit det, en strid om Bibeln.
Men det finns bara ett problem. När du kommer till att tro som ett folk att Bibeln är inspirerad har du bara kämpat halva striden för frågan är inte bara om Bibeln är inspirerad, är den ofelbar. Den stora frågan efter det som måste svaras: är Bibeln tillräcklig eller måste vi ta in all så kallad samhällsvetenskap och kulturundersökning för att kunna veta hur man driver en kyrka? Det är en större fråga.
Samhällsvetenskapen har, enligt min åsikt, fått förtur framför Guds ord på ett sådant sätt att de flesta av oss inte kan se det. Det har smugit in i vår kyrka, vår evangelisation och vår missiology att det som vi gör knappt kan kallas kristet längre. Psykologi, antropologi, sociologi har blivit primära influenser i kyrkan.
För flera år sedan, för många år sedan när jag var på seminarier minns jag att en professor gick in och började rita fotspår på svarta tavlan. Och medan han stegade dem över svarta tavlan vände han sig sedan till oss och sa bara detta. "Aristoteles går i denna institutions korridorer. Se upp, för jag hör hans fotsteg tydligare än aposteln Paulus' och det gäng av inspirerade män som var med honom och även Herren Jesus Kristus själv."
Vi har börjat tro att en gudsmänniska kan ta itu med vissa små delar i kyrkans liv, men när det verkligen blir svårt behöver vi gå till samhällsvetarna. Det är en lögn. Det står här i Bibeln att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
Vad har Jerusalem med Rom att göra? Och vad har vi att göra med all denna nutida samhällsvetenskap som egentligen skapades som protest mot Guds ord? Och varför är evangelisation och mission och så kallad församlingstillväxt mer format av antropologen, sociologen och Wall Street-studenten som hänger med i varje kulturell trend?
All församlingsverksamhet måste grundas på Guds ord, all missionsverksamhet på Guds ord.
Vår mission, vår församling, allt vi gör måste utgå från teologen och exegeten, den man som öppnar sin bibel och bara har en enda fråga. Vad är din vilja, o Gud?
Vi ska inte skicka ut enkäter till köttsligt folk för att se vilken sorts kyrka de skulle tänka sig att gå till. En kyrka bör vara sökarvänlig, men kyrkan bör inse att det bara finns en sökare. Han heter Gud och om du vill vara vänlig mot någon, om du vill anpassa dig till någon, anpassa dig till honom och hans ära oavsett om den förkastas av alla andra. Vi är inte kallade till att bygga imperier. Vi är inte kallade till att accepteras. Vi är kallade till att ära Gud.
Och om du vill att kyrkan ska vara någonting annat än ett särskilt folk, då vill du något som Gud inte vill.
Jag vill att ni lyssnar på Jesaja en liten stund, kapitel åtta. Lyssna på vad han säger.
"När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar"..." [Jes 8:19a] Detta är en enastående illustration av samhällsvetenskapen och församlingstillväxtsexperter och allt annat, för vartannat eller tredje år ändras alla deras stora teorier. Inte bara om vad en människa är eller hur man rättar till honom, utan vad en församling är och hur man får den att växa. Vartannat eller tredje år kommer ännu en ny fluga om hur man kan få sin kyrka till något som är superbt i världens ögon.
Just häromsistens sa en av de största eller mest välkända församlingstillväxtexperterna att han upptäckt att han haft helt fel i hela sin teori. Men istället för att vända dem till Bibeln på sina knän förkrossad och gråtande, går han ut för att hitta en ny teori.
De ger inget tydligt ord. Det står här i Jesaja, "Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?" [Jes 8:19b]
Ska vi som kyrkomedlemmar, som predikanter, som pastorer, som kristna, ska vi gå ut och fråga de andligt döda till råds för dem som den helige Ande har gjort levande?
Absolut inte, absolut inte.Mer relaterat på Dagen:
Andras reaktioner
En annan kommentar
En till

2 kommentarer:

 1. Mest skrämande är hur svenska kristna reagerar till Pelles föredrag:

  Hur reagerade du på Pelle...
  Barnabasbloggen
  Vi ska inte gå ut och älska världen, och ampassa evangeliet till deras smak. Vi ska ut och predika Evangeliet,Jesus, omvändälse. Titta på Johannes döparen. Snyga kläder? fina lokaler? Fancy Musik? kärlekens-fylld-gospel? Willow creek? Alphakurs?

  NEJ
  Pure heavy repentance Gospel...

  Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: "Omvänd er. Himmelriket är nära." Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom,
  och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

  Det är GUDS Ande som drar folk till sin Son.

  Och Petrus:
  Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst."
  Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?"
  Petrus svarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.
  Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla." Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: "Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte."

  Gud help us!

  SvaraRadera
 2. Amen, Alex :)

  Om pastorerna hade slått upp sina biblar så hade de sett detta! Och de har säkert läst det 100 gånger men blundar för det som jag också gjorde en gång i tiden. Världens metoder lockar mer än att riskera livet på gatorna predikande Guds radikala Ord.
  Om Jesus, Johannes Döparen, apostlarna skulle komma hit idag så tvivlar jag på om de hade blivit insläppta att predika ens i frikyrkorna!

  SvaraRadera