Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 5 maj 2009

"Kristen" vs gatupredikant

Tycker denna var lite skojig idag. Jag känner igen mig... dock inte slutet! :)
Men den innehåller bra frågor och invändningar och svar till dem!

Varning för engelska!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar