Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 9 maj 2009

Evangeliernas Jesus har alltid funnits

Debatten trevar sig... åt olika håll... Men ska vi lita mer på människor än Guds eget Ord?

[Jesus] är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. (Kol 1:15-18)

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till." (Joh 8:58)

De frågade: "Vem är du då?" Jesus svarade: "Begynnelsen..." (Joh 8:25)

Ja, där ser vi. Evangeliernas Jesus har alltid funnits!

Allting talar ju för att Jesus existerat. Han omnämns av oberoende, både kristna och icke-kristna källor under antiken. Tyvärr läser många evangelierna på ett överkritiskt sätt. Man tycks inte acceptera allting de uttalar sig angående Jesu liv, personlighet och gärning. Evangelierna skrevs mycket tidigt efter den historiske Jesus död. Omkring 60-70 år efter Vår Store Gud Och Frälsare Herren Jesu Kristi Födelse finns det första manuskripten från evangelierna. Det är 30 år efter hans död. SENAST 30 år efter hans död! Vem vet när originalen skrevs? Traderingshistoriken är alltså mycket kort och vilar i sak på ögonvittnens uppgifter vilket gör ett historiskt material värt att tro på. Jämför också med att den äldsta kopian av det Plato skrivit skrevs 1000 år efter hans död, den äldsta kopian som finns från Aristoteles skrevs 1400 år efter hans död. Vi vet alltså att allt det som presenteras i evangelierna verkligen är historiskt hållbart (om man inte godkänner detta, kan man inte godkänna något annat heller) och utgör goda bevis på att Jesus verkligen var född av en jungfru och kom tillbaka från de döda (!). Dessutom borde skeptiker verkligen inse att det finns 4:a evangelier med olika budskap och olika beskrivningar av Jesus av en orsak. Å ena sidan påstår dessa att kyrkan manipulerat texterna genom åren - varför har de inte gjort så att de stämmer överens? Men om att evangelierna säger lite - inte mycket! - olika här och där: Tänk om fyra blinda män ramlade ner i ett hål med en elefant. Vad skulle de säga. En "det är en orm" en annan "det är en stor sten". Med allas beskrivningar kan vi förstå vad som finns i hålan.

Så ångra din synd med verklig ånger, vänd dig ifrån den och tro på Jesus som din enda räddning så att du blir räddad ifrån helvetet du också. Texterna tål kritisk granskning! Och detta är vad de säger till er just nu: om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under (Luk 13:3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar