Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 22 maj 2009

Stoppljuspredikan

Pastor Steve Sanchez, en av teamledarna i Ambassadors' Academy ger här en snabbkurs i stoppljuspredikan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar