Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 21 augusti 2009

Det bibliska Evangeliet och evangelisation

Paul Washer var i Danmark för ett kort tag sedan. I denna video talar han om bl a gatupredikan (ca 38 min in i videon) och att vittna. Värd att se några gånger om!

Video Tillhandahållen av:
http://www.tilbagetilbibelen.dk/
http://www.backtoscripture.com/

Uppladdad av Grace Community Church in San Antonio, TX:
http://www.gccsatx.com/

Besök Paul Washer's webbsida på:
http://www.hcmissions.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar