Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 22 augusti 2009

Evangelisation 21 Aug

Nu tänker jag inte det hände så mycket att skriva om men vid närmare eftertanke ändå lite grann.

Jag upplever en tid där jag inte är så entusiastisk, jag delar ut traktat men orkar inte prata med någon. Jag står bredvid när de andra pratar men vill inte avbryta något. Jag tror att jag kommer att behöva göra något som är alldeles för radikalt och vågat för en sån som jag: att gå fram till någon! Det är ju inte regel att någon stannar och pratar bara för de får ett traktat när de går föri snabbt. Jag vill inte tränga mig på och störa någon, eller några som pratar, men de andra jag är med gör detta och folk blir inte sura.

En kille som satt på en bänk gick "vi" fram (den andre pratade.) Han trodde inte på Gud och sen drog han upp sånt som korstågen. Inte mycket att nämna. Sedan kom en berusad äldre kvinna som kom och störde allt. Det är vanligt förekommande när man evangeliserar att det kommer någon och avbryter. Jag upplever aldrig detta i "normala" sammanhang så det är inte omöjligt att de är sända av Satan för att avbryta att ett frö planteras. Eller att de är änglar sända av Gud i Hans barmhärtighet för att befria en från ett samtal som inte leder någon vart.

Två unga gossar, jag tror de var bröder, satt också på en bänk och "vi" gick fram. Jag bad att Guds Ande skulle komma och öppna deras ögon. De visste att de hade gjort dåliga saker i livet och att det inte var så säkert för dem att komma till himlen. De togs igenom godhetstestet och fick veta med 100% säkerhet att om Gud gav dem rättvisa så skulle de komma till helvetet. Det är först efter detta de kan förstå vad Jesus dog för på korset, för att ta deras straff. De blev berörda, jag kunde ana att deras ögon blev lite vattniga. Det var ganska starkt.
Deras föräldrar var kristna, sa de, och var med i svenska kyrkan, och de hade biblar...

Sista nämnvärda samtalet var ett gäng ungdomar. En sa att hon var en häxa och att Satan hade gett henne ett bra liv. Jag skulle inte locka genom att säga att Jesus ger ett ännu bättre liv. Inte på jorden iallafall men Han ger gratis syndernas förlåtelse och evigt liv i Himlen. Det är säkert möjligt att Satan ger dig ett bra liv men i gengäld kommer han att få dra ner dig i Helvetet, sjön som brinner av eld och svavel där du kommer gråta och skära tänder evigt förlorad. Lura inte dig själv!
Detta skulle jag såklart ha sagt då, men det gjorde jag inte. :/ Jag skrev det här nu istället så att det åtminstone blir sagt någonstans.
Jag är feg! (Upp 21:8) Jag är inte en bättre människa. Jag förtänar inte att skriva det här. All ära går till Gud för allt som Han gör i mig och som jag vet jag inte kan ha gjort av egen kraft. Han kan göra samma sak i dig och ännu mer. Gud, hjälp mig! Jag vill bättra mig!

Jag ropar av allt hjärta. Svara mig, HERRE! Jag vill ta dina stadgar i akt. (Ps 119:145) Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar