Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 18 augusti 2009

Evangelisationstillfälle

Dagen skriver om att svenska avgudatemplet har gjort en sida där man kan lägga upp sina böner: http://www.svenskakyrkan.se/be/

Den sorgliga sanningen är ju att de flesta inte har hört evangeliet och blivit frälsta fastän de går i kyrkan, tror att Gud existerar och t.o.m. ber till Honom. Och besöker bönsidan.

Om ditt hjärta bultar för dessa människor, kan du lägga upp en bön, som samtidigt förkunnar evangeliet, i stil med denna som Ray Comfort hade bett om Obama ringt honom om att be på hans inauguration. Kopiera eller hitta på lite själv.

Fader jag tackar dig att du sände en Frälsare att dö för våra synder och vi vet att synd är brott mot lagen. Tack för att du utgjöt ditt blod på korset för att övertäcka mina sexuella begär som är äktenskapsbrott... etc.

2 kommentarer:

  1. Jag pratade men en präst (Svenska kyrkan) och han sade till mig att det fanns ungefär 4000 i område som tillhör hans kyrka och den dagen (söndag) hade han 25 personer i gudstjänsten och han tyckte att det var ganska skönt...

    God help us!

    SvaraRadera
  2. Skönt att de andra 3975 inte var där och hörde det falska evangeliet...?

    SvaraRadera