Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 10 augusti 2009

Sanningen om korstågen

Är det sant att korstågen och korsfararna bara var dåliga? Nu för tiden säger de "Hemskt, förskräckligt, hemskt förskräckligt!" Det är därför kristendomen är så hemsk. Dags för en historielektion. Jag tar mig friheten att norpa och översätta en snutt från Wretched TV igen. Låt mig ta dig tillbaka i tiden till en intervju programledaren Todd Friel gjorde med Peter Hammond (http://frontline.org.za/) som gav oss en verklighetstrogen historielektion om korstågen.

Ge oss en liten historielektion här. Vem startade korstågen? Vem är ansvarig? Är det rättvist att peka tillbaka till korstågen och säga att vi är de onda?

-Tja det är ännu ett exempel... om vi inte känner till historien är vi lätta måltavlor för dessa människor som kan ta upp vilket som helst påhittat scenario från dåtiden och kasta på oss. Och om vi inte känner till historian slutar vi med att be om ursäkt för att vi finns till. Korstågen var en reaktion på 500 år av islamisk Jihad. Fakta. Korstågen slutade för 700 år sedan, jihad har inte slutat. Faktum är 1400 år hittills, det fortsätter idag. Min uppmärksamhet tvingades till detta när jag byggde en missionsbas med sjukhus och allt sånt i södra Sudan 1998 och vi blev sönderbombade. De bombade basen 10 gånger på bara ett år. 144 bomber släpptes på oss... vi har 12 outlösta bomber runt vår bas med skolor och allt. Precis samtidigt organiserade vänner till mig, i andra missioner till muslimer, en försoningsvandring med hjälp av kyrkors missionskassor till Turkiet av alla ställen, och över hela mellanöstern, för att be om ursäkt för korstågen på 800-års dagen av befriandet av Jerusalem av kristna. Jag tittade på detta och tänkte "vänta lite, jag deltog inte i korstågen, min farfar deltog inte i korstågen, min farfarsfar deltog inte i korstågen. Korstågen tog slut för 700 år sedan. Jihad fortsätter just nu. Vi har blivit sönderbombade, de har korsfäst kristna här uppe i bergen, och kyrkor slösar miljoner dollar för att gå och be om ursäkt för korstågen?"

Jag minns att nyligen gick ett gäng evangelikaler samman och skrev i New York Times och bad om ursäkt, några av muslimernas ledare försökte nå till de kristna, de kristna svarade och sa "vi är så ledsna för korstågen." Låt oss titta på historian: 700 år började muslimer invadera länder och överta hela vägen in till Frankrike.

-50% av de kristna på den tiden utraderades de i Islams första 300 år, från 630 eKr av muslimska jihadister. Låt mig nu påpeka att kyrkans huvuddel på den tiden var mellanöstern och norra Afrika. Europa var i kölvattnet och Amerika var ännu inte upptäckt. Muslimerna utraderade 3200 kyrkobyggnader i norra Afrika. Alla de största namnen i tidig kyrkohistoria var från nordafrikaner: Origenes, Augustinus, Tertullianus...

Efter 500 års jihad hade de nästan tagit Frankrike om det inte vore för slaget vid Tours, de hade förintat det Bysantinska kejsardömet, 10 000 kyrkobyggnader bara i århundradet innan korstågen började. Bill Clinton säger i sina tal våldet och spänningarna i mellanöstern började med korstågen. Jag kan inte tro att den mannen är så okunnig. De började 500 år före korstågen.

Så de gjordes alltså i reaktion. Men vissa saker måste vi väl erkänna gick snett med de katolska - inte de kristna - utan katolska korstågen. Motivet, var det för att bli rik och få land?

Det kan på inget sätt alls ha varit för att få land och bli rik. De flesta korsfararna gick faktiskt i konkurs, de fick sälja sina ägor för att gå med i korstågen. Bara 10% av korsfararna färdades till häst, 90% var infanteri och fick gå till fots hela vägen. Om man går för att ta åt sig byte kan man inte ens bära bytet så långt över öknar, man måste ha vatten. Bara grundläggande geografi och historia borde lära folk att de som gick på korstågen gjorde det som uppoffring. Du må inte hålla med dem, men det var faktiskt en uppoffrande handling för att hjälpa sina bröder, det var inte kristna, det var inte kolonialism, det var bara för att vinna tillbaka land som blivit taget av muslimska invasioner. Så du kan inte förstå korstågen om du inte förstår jihad som startade i förväg och som fortfarande pågår.

Men bara så vi är rättvisa: några saker hände på de katolska korstågen som var dåliga.

I varje krig. Jag menar, ska vi nämna vad som gjordes under de amerikanska korstågen under Andra världskriget? Städer bombade, miljoner döda. Många hemska saker gjordes under Andra världskriget. Var det fel att slåss mot nazismen, till exempel? Det faktum att några av soldaterna gjorde övergrepp, självklart helt fel, skamligt och ingen vill rättfärdiga det. Men vi får titta på den stora bilden, var korstågen misslyckade eller ej? Professor Madden och professor Jonathan Smith [osäker, svårt att höra namnen] två av de största namnen i världen om korstågen sa att de inte var misslyckade. De köpte tid för Europa. Utan korstågen, som enade Europa för första gången mot en gemensam fiende och tog kriget till fienden, skulle Europa följa Islam. Inget Europa, inget USA...inget Wretched-program höhö...

Hallå, nu blir du personlig!

Korstågen räddade alltså Europa för att vinna tillräckligt med tid så att Reformationen kunde äga rum...

...och vi kunde höra Evangeliet!

5 kommentarer:

 1. Nu var Kyrkan inte splittrad på den tiden. Alla tillhörde den katolska (allmänneliga) kyrkan. Och genom den spreds missionen över världen. Genom den förkunnades evangeliet, också i det hedniska Sverige.
  Om du försöker tillrättalägga historieskrivningen, så är det viktigt att du inte själv förfalskar den. Den katolska kyrkan var då den enda kyrkan, och är än idag den kyrka som, tillsammans med den pentakostala rörelsen, bedriver den mest framgångsrika missionen och förkunnelsen om den Levande Herren.

  SvaraRadera
 2. Gud kunde gjort reformation utan korståg. De första kristna fick inte vara soldater och man vägrade använda våld ens i självförsvar. Se http://www.christarchy.com/profiles/blogs/early-christian-pacifism-and

  SvaraRadera
 3. Tack för kommentaren och tipset.
  Jo, visst kunde Gud ha gjort reformation ändå.

  Inte för att säga att jag skulle hålla med om allt på den sidan, på den tiden, men jag var förr pacifistiskt kristen. Jag upptäckte senare efter mycket övervägande, praktiskt taget motvilligt, att det inte gick i linje med Bibeln.
  Denna artikel ger balans och har en rättvisare beskrivning av "rättfärdiga krig"-sidan http://www.christiananswers.net/q-faith/fc-warperspectives.html

  Kan tilläggas att Peter Hammond som intervjuas har själv suttit i svåra fängelser och blivit torterad för sin tro.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker pacifism stämmer utomordentligt bra överens med Bibeln. Krigen i GT upphävs av NT precis som kosherreglerna, offren och omskärelsen. Detta sker när Jesus uppmanar oss att vända andra kinden till iställer för att vedergälla öga för öga, och att vi inte ska döma. Dömandet var centralt i israeliternas uppdrag. Med lagen kom domen. De blev utsedda att straffa dem som inte följde lagen med domstol och krig. Krigen i GT sker som straff mot hednafolken. Men Jesus upphäver denna straffprincip.

  Att säga att krig ibland är nödvändigt är att nedvärdera Guds makt. Gud kan alltid gripa in. Vi kan driva ut demoner ur onda människor istället för att döda dem. Våld är aldrig ett nödvändigt ont. Våldet i GT sker för att Gud vill att de onda ska straffas, inte för att Han inte kan förhindra det. Även idag straffas människor med krig, hungersnöd och annat hemskt för sin synd. Men de kristna ska stå utanför denna process och visa nåd istället för straff, förlåtelse istället för hämnd. Därför predikade de första kristna att man inte kunde vara soldat som kristen, inte heller kunde man utdöma dödsstraff. En kristen ska inte utgjuta blod, Herren har beordrat oss alla att sticka svärdet i skidan.

  SvaraRadera
 5. Läste du sidan jag länkade? :)

  Förutom att förebilderna och skuggorna, några av vilka du räknade upp, som uppFYLLDes i Nya förbundet och av Jesus, uppHÄVDes aldrig lagen av Jesus (det skulle förövrigt vara osmart eftersom det var lagen som talade om Honom och Nya förbundet i nämnda förebilder och skuggor) eller gav en ny, eller modifierade den gamla (Matt 5:17) Han rättade istället till det som de "hört"--den rabbinska förståelsen av lagen. Lagen "öga för öga" menades aldrig ens i lagen för att tillåta personlig hämnd, Jesus förklarade bara och bekräftade lagens sanna mening; han tog alltså bara itu med frågor om personlig hämnd, som aldrig var enligt lagen, och inte länders juridiska och militära handlingar (du känner till Rom 13) eller civilkurage, och försvar av själv eller annan enligt vad som är tillåtet i landets lag (exempelvis 2 Mos 22:2).
  All sorters dömande är inte heller fel. Det finns en rättfärdig typ av dom som vi som kristna måste göra med försiktig urskiljning(Matt 7:16) och när man vittnar om Jesus gör man det (med kärleksfullt motiv) utifrån "domen" att personen är en helvetesförtjänande syndare som behöver frälsning.
  Censurerande, hycklersk, självrättfärdig, eller annan sorts orättvis dom är vad som förbjuds.

  "Att säga att krig ibland är nödvändigt är att nedvärdera Guds makt. Gud kan alltid gripa in."
  Det håller inte. Krig kan vara ett medel som Gud griper in genom. Som med sjukvård, jämför http://job25-masken.blogspot.com/2009/08/fel-teologi-mordar.html

  SvaraRadera