Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 20 augusti 2009

Vad är då centrum?

Dagen ställer frågan Bör kyrkan vara mer konservativ för att locka till tro? Samtidigt med en artikel med rubriken ”Sätt tron och Jesus i centrum” där en statsvetare vid namn Magnus Hagevi uttalar sig om vad som får en kyrka att växa.

Det är bra att sätta Jesus i centrum. Sök först Guds rike så kommer resten också... Men vad är här det egentliga centrat, tron och Jesus, eller att få mer till kyrkan?

Frågan Bör kyrkan vara mer konservativ för att locka till tro? som följer är också... ghngh... Svaren man kan välja är:
-Ja, mer konservativ
-Nej, mindre konservativ
-Vet inte
-Nej, som nu

Det gick inte riktigt att välja det svar jag tänkte ge. Kyrkan bör inte vara mer konservativ för att locka till tro. Kyrkan bör vara mer konservativ (om det är i betydelsen att troget följa Guds bud och Ord Bibeln) oavsett, för en bra kyrka älskar Gud och vill lyda Honom. Om det kommer mer människor så är det för att Gud drar dem.
Vi måste förstå vad tecken på framgång är: det är inte att man lyckas anpassa sig till många människor så att de gillar det och kommer dit (pragmatism och humanism). Utan att vara helt trogen mot Guds Ord oavsett vad människor tycker, i ur och skur. Kanske drar Gud folk till denna kyrka, det är inte en garanti eftersom våra finaste gärningar är smutsiga trasor inför Gud och Han aldrig låter sig manipuleras genom särskilda handlingar från vår sida (vi är så vidskepliga att luras till att vi kan göra sånt). Kanske låter Gud kyrkan uppleva svåra tider för att se om den kan hålla sig trogen mot Honom. Det är inte heller att sitta inne och vara trogen inne i kyrkan, och hoppas att folk kommer dit automatiskt. Det är en självmotsägelse att säga att man är trogen då man är otrogen Jesu befallning att gå ut och predika Evangeliet för hela skapelsen!

Mer om detta? Just det, just det. Jag kom, när jag läste detta om statsvetaren, att tänka på Paul Washers första av tio anklagelser: en total förnekelse av Bibelns tillräcklighet. Jag tror jag postat den här i bloggen innan men den är ändå värd att klistra in igen.
Min översättning:

En total förnekelse av Bibelns tillräcklighet.
2 Timoteus 3:15f säger:
och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
Under de sista flera decennierna har det varit en storslagen strid angående Bibelns inspiration. Vissa av er har säkert inte varit del i den striden, men många av oss i mer liberala samfund har med stor säkerhet varit det, en strid om Bibeln.Men det finns bara ett problem. När du kommer till att tro som ett folk att Bibeln är inspirerad har du bara kämpat halva striden för frågan är inte bara om Bibeln är inspirerad, är den ofelbar. Den stora frågan efter det som måste svaras: är Bibeln tillräcklig eller måste vi ta in all så kallad samhällsvetenskap och kulturundersökning för att kunna veta hur man driver en kyrka? Det är en större fråga.
Samhällsvetenskapen har, enligt min åsikt, fått förtur framför Guds ord på ett sådant sätt att de flesta av oss inte kan se det. Det har smugit in i vår kyrka, vår evangelisation och vår missiology att det som vi gör knappt kan kallas kristet längre. Psykologi, antropologi, sociologi har blivit primära influenser i kyrkan.
För flera år sedan, för många år sedan när jag var på seminarier minns jag att en professor gick in och började rita fotspår på svarta tavlan. Och medan han stegade dem över svarta tavlan vände han sig sedan till oss och sa bara detta. "Aristoteles går i denna institutions korridorer. Se upp, för jag hör hans fotsteg tydligare än aposteln Paulus' och det gäng av inspirerade män som var med honom och även Herren Jesus Kristus själv.
"Vi har börjat tro att en gudsmänniska kan ta itu med vissa små delar i kyrkans liv, men när det verkligen blir svårt behöver vi gå till samhällsvetarna. Det är en lögn. Det står här i Bibeln att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
Vad har Jerusalem med Rom att göra? Och vad har vi att göra med all denna nutida samhällsvetenskap som egentligen skapades som protest mot Guds ord? Och varför är evangelisation och mission och så kallad församlingstillväxt mer format av antropologen, sociologen och Wall Street-studenten som hänger med i varje kulturell trend?
All församlingsverksamhet måste grundas på Guds ord, all missionsverksamhet på Guds ord.
Vår mission, vår församling, allt vi gör måste utgå från teologen och exegeten, den man som öppnar sin bibel och bara har en enda fråga. Vad är din vilja, o Gud?Vi ska inte skicka ut enkäter till köttsligt folk för att se vilken sorts kyrka de skulle tänka sig att gå till. En kyrka bör vara sökarvänlig, men kyrkan bör inse att det bara finns en sökare. Han heter Gud och om du vill vara vänlig mot någon, om du vill anpassa dig till någon, anpassa dig till honom och hans ära oavsett om den förkastas av alla andra. Vi är inte kallade till att bygga imperier. Vi är inte kallade till att accepteras. Vi är kallade till att ära Gud.Och om du vill att kyrkan ska vara någonting annat än ett särskilt folk, då vill du något som Gud inte vill.Jag vill att ni lyssnar på Jesaja en liten stund, kapitel åtta. Lyssna på vad han säger.
"När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar"..." [Jes 8:19a] Detta är en enastående illustration av samhällsvetenskapen och församlingstillväxtsexperter och allt annat, för vartannat eller tredje år ändras alla deras stora teorier. Inte bara om vad en människa är eller hur man rättar till honom, utan vad en församling är och hur man får den att växa. Vartannat eller tredje år kommer ännu en ny fluga om hur man kan få sin kyrka till något som är superbt i världens ögon.
Just häromsistens sa en av de största eller mest välkända församlingstillväxtexperterna att han upptäckt att han haft helt fel i hela sin teori. Men istället för att vända dem till Bibeln på sina knän förkrossad och gråtande, går han ut för att hitta en ny teori.
De ger inget tydligt ord. Det står här i Jesaja, "Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?" [Jes 8:19b]
Ska vi som kyrkomedlemmar, som predikanter, som pastorer, som kristna, ska vi gå ut och fråga de andligt döda till råds för dem som den helige Ande har gjort levande?
Absolut inte, absolut inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar