Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 3 augusti 2009

Fel teologi mördar

Återigen har dålig teologi lett till dödsoffer.

Hundratals barn har dött de senaste decennierna i USA på grund av felaktig teologi om bön och helande. Alla fallen har handlat om sjukdomar som Gud botar eller lindrar genom de medel Han skapat i naturen. I mars 2008 dog ett femton månader ungt barn i lunginflammation och blodinfektion. Föräldrarna bad medan barnets aldrig döende själ gick vidare. Samma månad dog elvaåriga Madeline Neumann av diabetisk ketoacidos medan föräldrarna, lurade av dålig teologi, bad att Gud skulle fungera genom övernaturliga mirakel, istället för - som Han brukar - naturligt genom sin skapelse, naturen och de saker Han låter oss upptäcka däri med hjälp av de sinnen Han skapat oss med. Nu har pappan funnits skyldig till mord. I USA är det tillåtet i 39 av 50 delstater att vägra sina barn vård med hänvisning till friheten att utveckla alternativa teologier till - eller förkasta - den Sanna Kristendomen. (Källa)

Var finns Gud i detta?
Gud har tagit barnen hem till sig ett bättre ställe och en bättre Fader, uppenbarligen, och Han vet vem som bär den verkliga skulden. Jag vet inte om föräldern som dömts, utvecklat denna avgudadyrkan i form av falsk teologi, eller om han blivit lurad; Gud vet allt vi gjort, alla våra innersta tanker och kommer att skipa rättvisa (Upp 21:8)
Slutligen, högt älskade läsare: hur kommer du klara dig?

Artiklar om denna mördande teologi: Dagen, DN

2 kommentarer: