Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 4 augusti 2009

Har tungotalets gåva upphört?

Vad säger Bibeln?

Jag blev positivt förvånad och glad över pastor Tim Conways svar här. Jag räknade med att han skulle ge en rejäl känga till alla pingstvänner o.dyl. Min fördom är att de bra, sunda bibellärarna i USA är emot allt detta (exempel John MacArthur, undantag John Piper) så jag får bekänna att jag hade fel och är glad att jag hade fel. Men, tja, han ger iallafall en rejäl känga till dem som hoppar runt och viftar och pladdrar en massa för att verka mer andliga än alla andra. Helt rätt.

Så jag delar Tim Conways uppfattningar om vad Bibeln egentligen säger. Kan också skriva mer vid ett lämpligare tillfälle. Men han tar upp mycket av de tankar jag också haft om ämnena, även i andra "frågor och svar"-videos som finns på illbehonests youtube-kanal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar