Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 30 januari 2011

Alla hade ett hem - utom Han! (James Smith, 1802-1862)

Jesus sade till honom: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot."
Matteus 8:20

Vad häpnadsväckande!

Här är alltings Skapare - utan ett hem!

Här är universums Härskare - utan bostad!

Här är den evige, odödlige Kungen - mer utblottad än himlens fåglar eller skogens djur!

"Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Oljeberget." Joh 7:53-8:1

Alla hade ett hem - utom Han!

Vad var det som försatte Honom i dessa förhållanden?

KÄRLEK!

Kärlek till vem?

Kärlek till syndare, de vidrigaste, de uslaste i människosläktet!

Varför sänkte Han Sig så lågt?

Han blev fattig - så att vi skulle kunna bli rika!

Han var utan en futtig stuga på jorden - så att vi skulle kunna äga ett praktfullt slott i himlen!

Han var utblottad i tiden - så att vi skulle kunna äga en härlig arvedel i evigheten!

O Jesus, hur häpnadsväckande är inte Din kärlek!

O min själ, beundra, dyrka och prisa din älskade Herres förunderliga kärlek!

"Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika." 2 Korintierbrevet 8:9

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar