Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 26 januari 2011

Är det bara Nya Testamentet som gäller?

Visst har man fått höra av en del att bara NT gäller för kristna. Som att NT ogiltigförklarar GT. När man kanske citerar någon text från GT om Guds vredesdomar, rättvisa eller krav på lydnad och så får man svaret som slår allt: "Men det är ju bara Gamla Testamentet!!!"

Om det är så så skulle Jesus vara ruskigt lik de falska profeter som varnas för i t ex 5 Mos 13:1-2. Javisstja... det är ju bara Gamla Testamentet...

Men istället, sade Jesus: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. (Matt 5:17-19)

Se detta videoklipp där de tar upp den här frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar