Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 5 januari 2011

Mormoner Predikar En Annan Jesus Kristus

Jesus i mormonismen är ganska annorlunda från den Jesus som man läser om i Bibeln. Detta korta klipp från The Marks of a Cult av Eric Holmberg och The Apologetics Group jämför skillnaderna mellan den mormonske Jesus Kristus och Jesus Kristus som kommit i köttet.Annan intressant film: