Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 16 januari 2011

Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn! (James Smith, 1802-1862)

"Var inte rädd, du lilla hjord!"
Lukas 12:32

Frälsarens hjord är liten.
Den finns i den stränga vildmarken.
Fiender omringar den.
Hans lamm, särskilt, är rädda.

Men Han säger: "Var inte rädd, du lilla hjord!"

Du är under din Herdes vård!

Du är Hans egendom!

Du är Hans glädje!

Han är alltid hos dig!

Han är allsmäktig att försvara dig!

Hela Hans gudomliga naturs fullkomlighet står till din tjänst!

Han har aldrig förlorat någon ur Sin uppsikt än - och kommer aldrig att göra det!

Om Honom sade profeten: "Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram." Jesaja 40:11

Han samlar Sina får i Sin fålla.
Han matar dem på goda betesmarker.
Han återför dem när de förirrar sig.

Hans VÅRD om dem upphör aldrig!

Hans KÄRLEK till dem övergår allt förstånd!

Det Han FÖRSETT dem med är passande och i överflöd.

Älskade, låt oss känna vår Herde.

Låt oss lyssna på Hans röst.

Låt oss hålla oss nära Hans sida.

Låt oss äta och vila bland Hans får.

Låt oss ha tillit till Hans godhet och vård.

Låt oss förvisa vår rädsla, för vad har vi att frukta?

Låt oss kasta alla våra sorger och bekymmer - på den gode Herden!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

1 kommentar:

  1. Amen, halleluja. Guds kärlek är stor, den övergår allt förstånd.
    Jag är ofta rädd, men Jesus bär mig i sin famn, han är alltid nära.
    Vi är hans barn. Vi är underbara i hans ögon. Ett heligt släkte, av kungar och präster. Vi är tillhör Herren, vi är hans egendom, och han älskar oss högt.Vi är hans glädje. Han gläder sig över dig och mig.

    SvaraRadera