Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 9 januari 2011

Han anförtror inte "käppen" åt någon annan! (James Smith, 1802-1862)

Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?
Hebreerbrevet 12:6-7

Kristen! Gud behandlar er som Sina egna barn . . .
 • i vad Han ger - och vad Han undanhåller;
 • i vad ni åtnjuter - och vad ni utstår!

Vår Gud har gjort er till Sina barn genom att adoptera er in i Hans familj, och genom att nyskapa er med Sin Helige Ande. Alltid . . .
 • ser Han på er som Sina barn,
 • älskar Han er som Sina barn,
 • behandlar Han er Sina barn!

Han kommer inte GE er - det som kommer skada er!

Han kommer inte SÄTTA er - där ni kommer hamna i fara!

Han tillrättavisar dig som Sitt barn, inte i vrede - utan i barmhärtighet.

Han anförtror inte "käppen" åt någon annan! På vilket SÄTT tukten än går till, så är det er Fader som HANDLAR! Han utför allting efter Sin vilja och Sitt beslut.

Ni ligger för närvarande "i träning"; ni blir undervisade inför evigheten. "Läxorna" ni måste lära er - är till ert bästa.
 • Varje förlust,
 • varje kors,
 • varje besvikelse,
 • varje smärta -
är nödvändig!

Tror du verkligen på detta?

Känner du igen Guds hand i allt som händer dig?

Kan du säga med Job: "Herren GAV" - hälsa, framgång, barn, vänner; "och Herren TOG - lovat vare Herrens namn!"

Kan du säga med Eli: "Han är HERREN. Han må göra det som är gott i hans ögon."

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

4 kommentarer:

 1. En bibel vers som hjälp mig mycket är att Gud älskar sina barn lika mycket som han älskade Jesus.
  därför är all disciplinering i enlighet med guds vilja

  SvaraRadera
 2. joh 17:23
  "jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig"

  SvaraRadera