Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 2 januari 2011

Min Faders blick! (James Smith, 1802-1862)

din Fader, som ser i det fördolda
Matteus 6:6

Kan någon gömma sig från Herren på några gömställen?

Kan jag, under några omständigheter, undgå Hans blick?

Omöjligt!

Guds blick har varit fäst på mig varje sekund denna dag; den är just nu helt fäst på mig. Men det är min Faders öga! Min Fader ser i det fördolda!

Han ser mina behov och lidanden.

Han ser alla mina fienders hemliga planer - och kommer att rädda mig undan dem. Han ser varje hemlig inverkan som kan skada mig - och kommer att förhindra det.

Han ser...
  • mitt hjärtas hemliga planer,
  • mina dolda tankar,
  • mina oyttrade önskningar,
  • mina inre strider,
  • mina enskilda frestelser.

Men Han ser även mina hemliga synder!
Varje ond tanke,
varje felaktig handling,
alla olämpliga ord
utspelar sig inför Hans blick!

En allvarsmättad betraktelse detta!

Må det göra mig försiktig. Må det bevara mig...
  • från att ge efter för frestelse,
  • från att ge näring åt syndiga tankar, och
  • från att handla oförenligt med min bekännelse.

Min himmelske Fader ser mig!

Han ser mig detta ögonblick!

Han ser mig varje ögonblick!

Han ser mina allra hemligaste motiv, tankar och avsikter!

Han som ser mig på detta sätt, hatar all synd med ett oändligt hat!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar