Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 22 januari 2011

"Säg Efter Mig..."

Metoder som används vid frälsningsinbjudan orsakar stor skada i kristendomens namn. Taktiken som används är enbart psykologi och de övertygar syndare om att de är frälsta när de egentligen är på sin väg till Helvetet.

Sedan jag skrev inlägget Frälsning: omvändelse och tro, eller frälsningsbön? har jag bara fått höra fler historier om den stora förödelse frälsningsbönerna orsakat. Människor som tror sig vara frälsta och på väg till Himlen eftersom de bett en frälsningsbön, men inte visar någon frukt på sann frälsande tro, utan i själva verket är på väg till Helvetet. En man skrev i kommentarerna: Efter frälsningsbönen, som [missionären] förestavade mig, upplevde jag verkligen något enormt, som förlossade mina känslor, och efter en stunds ulkande djupgråt, sa han tt jag skulle tacka för att jag blivit frälst. Han uppgav även att han t o m varit äldstebroder mitt i en församling av ca 500 medlemmar. I en tidigare kommentar skrev han Jag todde jag blev född pånytt när jag var 18 år, levde sedan i den tron till jag var dryga 50. Idag är han inte kristen. Han har rätt i att han trodde han blev född på nytt, han var det aldrig verkligen. Han är nu mycket öppen med sitt hat mot Bibelns Gud och Jesus, och verkar mycket bitter.

Lyckligtvis har jag även fått läsa om människor som insett att de blivit falska konvertiter efter att ha bett en frälsningsbön men slutligen överbevisats och kommit till sann omvändelse.

Detta avsnitt i History of the Modern Gospel (Historien bakom det moderna evangeliet) visar att dessa taktiker vid frälsningsinbjudan och frälsningsbön, faktiskt är ganska nya i kyrkohistorien, och problemet är ett grundläggande missförstånd om vad det innebär att vara frälst.

Missa inte heller de andra delarna: "0", 1, 2, 3, 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar