Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 13 januari 2011

Kristna är hycklare - säger vem?

Kristna kallas hycklare ganska ofta. Den synliga kyrkan består av ofullkomliga människor, och en del är hycklare som bara bekänner Jesus men inte älskar Honom. Sanna troende älskar Herren och strävar efter att lyda Honom.

Många ser det som en ursäkt att avvisa kristendomen, för att det finns hycklare. Men egentligen bekräftar det Bibeln som varnar om hycklare och även att det får människor att avvisa tron.

Jesus talade om bl a fåren och getterna, agnarna och vetet och visar själv på att det kommer finnas hycklare. Han varnade för de som säger "Herre, Herre" men utövar laglöshet. Han känner dem inte och kommer att visa dem ifrån sig vid domen. (Se t ex Matt 25) Paulus varnade också, i 2 Tim 3:5 om människor som skulle komma att ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft, och skrev i Rom 2:19-24:
Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte skall stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte skall begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Ty Skriften säger: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna.
1 Joh 2:3-6 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

I detta korta klipp från Hell's Bells 2 av Eric Holmberg och The Apologetics Group, behandlas ämnena om hyckleri och varför korset är anstötligt för de stolta och självrättfädiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar